Aanbod

Alle consulten kunnen zowel live, telefonisch of via skype. Geluidsopnamen (indien gewenst) worden naderhand per e-mail toegezonden. Prijzen zijn inclusief voorbereiding en opname van het consult. Stuur bij vragen gerust een appje of vul het formulier in. 

 

 

 

 

Meest gekozen: Prognosehoroscoop voor 2 jaar of 5 jaar  (circa 1,5 a 2 uur)                                                             € 165 of € 190

Het leven is een cyclus van hoogte- en dieptepunten. Het is handig als je van tevoren weet wat er gaat komen zodat je het beste maken kan maken van de mogelijkheden die het leven nu en de komende tijd biedt. Een prognose is geen zwart-wit voorspelling. Je vult je leven zelf in binnen de aangegeven kosmische kaders.

 

Meest gekozen: Soul counseling, 5 sessies van een uur                                                                                                 € 355

In deze sessies werk ik samen met jou met 4 technieken: intuïtief, hypnotherapie, Symbolon tarot, astrologie en healing. Zo leer je jezelf optimaal kennen en vraagstukken en blokkades aan te pakken. Het traject is geschikt voor diepgaande vragen zoals: Wat is de essentie van mijn ziel? Wat is de zin en doel van mijn leven? Waarom loop ik altijd tegen dezelfde problemen aan?  Het traject kan naar wens verlengd worden.

 

Body counseling, 3 sessies van anderhalf uur                                                                                                                   € 355

Lichamelijke en psychische klachten komen veelal voort uit onverwerkt trauma. In de eerste sessie bespreek ik met jou jouw horoscoop, met name in samenhang met de klachten. Door middel van hypnotherapie en mediamiek counselen werken we via het lichaamsbewustzijn aan de diepere oorzaak van de klachten en versterken we het vermogen tot heling van jouw  eigen systeem.   Het traject kan naar wens verlengd worden.

 

Geboortehoroscoop (circa 1,5 uur)                                                                                                                                     € 165

Wij zijn ontstaan uit oercellen van de kosmos. Daarom is het logisch dat wij reageren op bewegingen van kosmische factoren. In de astrologie werken we met de twaalf sterrenbeelden én met de hemellichamen van ons zonnestelsel. We kijken dan naar de plaats die zij innamen op je geboortemoment en hieruit volgt een persoonlijke analyse. Met deze persoonlijke horoscoop is het mogelijk haarfijn te laten zien wie je bent, wat je kwaliteiten zijn                                                                                                       en waar je uitdagingen liggen.  

 

Symbolon Tarot legging (circa 1,5 uur)                                                                                                                              € 105

De Symbolon kaarten geven antwoorden op concrete levensvragen. De afbeeldingen zijn uniek en krachtig en gaan de diepte van heden en toekomst in. Ze zijn samengesteld uit astrologische symboliek in combinatie met sprookjes, beelden vanuit het collectieve onderbewustzijn en gebaseerd op Jungiaanse psychologie.

 

Combinatie van Geboortehoroscoop + Symbolon  Tarot   (circa 2 uur)                                                                   € 190

De horoscoop geeft de grote lijnen. De Symbolon kaarten geven in unieke afbeeldingen de concrete gevoelstoestand aan en kunnen antwoorden geven op concrete levensvragen. Beide systemen vullen elkaar perfect aan.

 

Meest gekozen: Combinatie geboortehoroscoop & prognose voor 2 jaar of 5 jaar (circa 2 uur)                       

€ 190 of 210

Meestal heb je voldoende aan een overzicht van de komende twee jaar, waardoor zichtbaar wordt wat je op kortere termijn te doen staat. Bij lange termijn vraagstukken kan de keuze voor vijf jaar de beste optie zijn.

 

Relatiehoroscoop / horoscoopvergelijking           (circa 1,5 uur)                                                                                  € 190

Een relatiehoroscoop geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van jullie relatie en maakt duidelijk wat je er aan kunt doen. Jezelf en elkaar begrijpen en accepteren maakt de relatie beter. Ook zakelijke relaties kunnen zo geoptimaliseerd worden.

 

Kinderhoroscoop      (circa 1,5 uur)                                                                                                                                     mondeling € 110  schriftelijk € 140

Kinderen zijn gevoelig en soms is het moeilijk om te begrijpen waarom een kind op een bepaalde manier reageert op jou en de wereld om zich heen. Een horoscoopanalyse zorgt ervoor dat je de aard van deze problemen beter begrijpt zodat je er beter mee om kunt gaan. Ook voor pubers kan een horoscoopanalyse rust geven. Vaak begrijpen ze zichzelf niet goed en kan een analyse een grote steun zijn om tot inzicht en zelfacceptatie te komen.

Een geboortehoroscoop geeft informatie over onderwerpen als: schoolkeuze, beroepskeuze, talenten, mogelijkheden, blokkades, opvoeding, intuïtie, relatie tot de ouders, partners, vriendschappen en gezondheid.

 

Beroepskeuze en studieadvies (circa 1,5 uur)                                                                                                                  € 165

Voor zowel kinderen als volwassenen kan astrologie uitkomst bieden als je niet goed weet of je wel de juiste keuze hebt gemaakt qua baan en studie. Aan de hand van jouw persoonlijke horoscoop wordt een advies uitgebracht wat het beste bij jou past.

 

Hypnotherapie (circa 1,5 uur)                                                                                                                                             € 105

We beginnen met een inventarisatie van jouw vraagstukken en wensen in een voorgesprek. Dan volgt de sessie, waarin we via hypnose 'herprogrammeren'. In een nagesprek bekijken we hoe verder . Een tot enkele sessies zijn vaak al voldoende.

 

Levensboomhoroscoop (Kabbala)  (circa 1,5 uur)                                                                                                         € 165

De astrologische levensboom geeft informatie over de structuur van jouw ziel. Er zijn drie zielenniveaus zichtbaar, die elk een eigen les met zich meebrengen. Welke levensgebieden geven jou de meeste kansen om spiritueel te groeien? Hoe zijn de verschillende energetische niveaus (fysiek, emotioneel en geestelijk) met elkaar verbonden? De levensboom maakt dit zichtbaar.

Reading          (circa 1,5 uur)                                                                                                                                                € 105

In onze rationele westerse cultuur wordt nog steeds vreemd aangekeken tegen alles wat met intuïtie, gevoel en mystiek te maken heeft. Elke mens bezit een eigen en unieke energie, die mee verandert met de ontwikkelingen. Deze energie ‘te lezen’ is de meest intense en persoonlijke manier van waarnemen.

 

Vervolg coaching en therapeutische gesprekken                                                                                                        € 85 per uur