Home » Cursussen

Cursussen

CURSUS INTUÏTIEVE ONTWIKKELING vanaf maart 2019

Je intuïtie is jouw 'zesde zintuig', waardoor je dingen aanvoelt en 'weet'. Intuïtie is een directe ingeving van waarheid, feiten en informatie, onafhankelijk van enig redeneerproces. Intuïtie kan onzuiver worden door zich te mengen met persoonlijke emoties. Een zuivere intuïtie zou je als superieur kunnen zien ten opzichte van het stoffelijke verstand (de ratio), dat tijd-ruimtelijk en procesmatig denkt door de 'eigen bril'. In onze cultuur leren we vooral ons verstand te ontwikkelen en niet onze intuïtie.

Albert Einstein schijnt gezegd te hebben: 'De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio is een dienaar. Ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden en het geschenk vergeten'. Om onze intuïtie te scholen is het zaak om door oefenen de zuivere intuïtie te leren onderscheiden.

 

 

De intuïtie kan op verschillende manieren gericht worden:

  • Contact maken met je intuïtie, met jouw verbondenheid met de spirituele werelden en met de power in jezelf;
  • Informatie van de ander aanvoelen, waardoor je processen kunt helpen verhelderen (psychic mediumschap);
  • Je intuïtie inzetten om (jezelf of de ander) te healen;
  • Intuïtief contact leggen met hen die zijn overgegaan (mental mediumschap);
  • Het werken zowel met als zonder instrumenten als kaarten, voorwerpen, tekeningen, namen, et cetera.

Het ontwikkelen van die zuivere intuïtie vraagt vooral oefenen en ontdekken hoe het voor jou persoonlijk voelt en werkt. Oefenen doe je met elkaar. Dat is een proces dat tijd vraagt.  

Vijf vrijdagmiddagen geven een basis om jezelf en jouw intuïtie meer te leren ontdekken, te zien wat voor jou werkt en hoe je ermee zou kunnen werken.

 

Dagen en tijden: 8 maart, 29 maart, 12 april, 10 mei, 31 mei, van 13.00 tot 16.00 uur in de Emily Brontesingel 67 te Arnhem. Grootte groep maximaal 8.

Kosten E 215 incl. koffie en thee.

 

Iets over mijn achtergrond: ik heb de mediumopleidingen gedaan bij het medium College en bij Nicole de Haas. Ook heb ik nog diverse trainingen gevolgd van bekende Engelse mediums, zoals Libby Clark, Scott Milligan, Chris Drew, Jackie Wright, Eamonn Downey. In mijn praktijk gebruik ik vooral intuïtieve technieken om mijn cliënten te ondersteunen bij het zich bewuster te worden van hun blokkaden en deze via healing te helpen opruimen.