Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /var/www/vhosts/leamanders.nl/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

De Wereld van Astrologie

Astrologie is een van de mooiste en diepzinnigste methoden om jezelf en de wereld om je heen beter te leren begrijpen.

Op deze website vind je informatie over astrologie, consulten en cursussen. Daarnaast werk ik ook met de Symbolon Tarot en met mediamieke waarneming.

Lea MandersLea Manders is erkend en gediplomeerd astrologe (Astrologische Associatie ASAS). Vanaf 1974 is zij met astrologie bezig. Vanaf 1985 heeft zij een full-time praktijk, geeft consulten, cursussen en opleidingen. Vanaf februari 2015 is zij als erkend medium aangesloten bij Stichting Enigma.
Lees verder

Lea op Facebook


Israel en Hamas, astrologisch bekeken

Het toegenomen geweld tussen Israël en Hamas, die al jarenlang de Gazastrook beheerst, houdt maar niet op. En dit gaat ten koste van vele onschuldige slachtoffers. Uit de horoscopen kunnen we iets halen over de dieper liggende drijfveren van het conflict en van de twee partijen die steeds lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar zowel letterlijk als politiek naar het leven staan. Hamas erkent het bestaansrecht van de staat Israël niet. En dat kan Israël niet accepteren. Dit rechtvaardigt evenwel niet het geweld dat nu en al jarenlang plaats vindt. Vanuit de twee horoscopen geef ik een astrologische visie.

DE HOROSCOOP VAN ISRAEL
Er zijn verschillende horoscopen van Israël in omloop. Ik koos voor de horoscoop van het moment van het uitroepen van de staat Israël door Ben-Gurion op 14 mei 1948 rond 04.37 te Tel Aviv. De horoscoop van Israël is uitgeroepen onder het sterrenbeeld Stier, met een ascendant net in Schorpioen. Dat tekent direct de tweeslachtigheid in dit land: Stier wenst de welvaart, rust en vrede die Schorpioen nooit kan vinden door diepe angst, woede en overgevoeligheid. Dat is goed te begrijpen. De ook nu nog lang niet geheelde traumatische ervaringen vanuit WO2 en de strijd daarvoor en daarna tekenen dit land. Daar kan Israël heel moeizaam op een emotioneel niveau van los komen. Onbewust creëert Schorpioen steeds weer crises, door de angst dat ‘het weer mis gaat en dat de bom zal vallen en barsten’. En dan lijkt de eerste klap een daalder waard te zijn… Na WO2 hebben veel joden zich voorgenomen zich nooit weer slachtoffer te laten maken. Dat is krachtig zichtbaar in deze horoscoop, die ook een sterke invloed van het sterrenbeeld Leeuw bezit. Er is veel power, trots, volharding en eergevoel dat expliciet in de wereld neergezet wordt. Daarnaast is er een grote geestkracht en intelligentie aanwezig in dit land. Het is jammer dat oorlog voeren veel levens, tijd, geld en energie kost, want de aanwezige mogelijkheden voor economische, technologische en culturele groei en ontwikkelingen zijn heel groot. Het is uiteraard heel ingewikkeld om emotioneel los te komen van de reële bedreigingen en de aanwezige trauma’s. Het zou kunnen werken om het bewustzijn daarop te vergroten en te gaan voor aan ander doel dan vooral óverleven, namelijk leven, vergeven en genieten.

Het is duidelijk dat Israël momenteel nu juist in een fase van overleven zit en zich vooral op zichzelf en de eigen belangen richt. De positie van Israël lijkt sterk te blijven, de komende maanden, maar dat kan eind oktober omslaan. Het zou beter werken om gebruik te maken van bemiddelende en vertrouwde contacten binnen de internationale gemeenschap.

DE HOROSCOOP VAN HAMAS
Het huidige Hamas is ontstaan uit een aangenomen handvest dat de vernietiging van Israël en de joden beoogd. Dit handvest werd ondertekend op 18 augustus 1988 om 12.00 te Gaza. Dit manifest is ondertekend met de Zon in Leeuw en ascendant Schorpioen. Twee tekens die ook in de horoscoop van Israël maatgevend zijn. Daarnaast staat Pluto, planeet van macht en dood vrijwel exact op de ascendant. Het is een strijdbare en verbeten horoscoop, die – net als bij de Israëlische horoscoop – wijst op angst, trauma, trots, eer, vastgebeten zijn in overleven en strijd. Er is weinig ruimte en oog voor kwetsbaarheid en zachtheid. Tegelijkertijd lijkt de vastgebeten houding in terreur ertoe te leiden dat de eigen doelen nauwelijks of zelfs nooit gehaald zullen worden.

Er zijn veel gelijkenissen tussen de horoscopen van Israël en Hamas. Zij kunnen het slechtste in elkaar naar boven halen door een eindeloze strijd aan te gaan. Beiden zijn bezig met een strijd om de vreemdeling, de buitenstaander te willen elimineren. Dit leidt ertoe dat beiden zelf ook steeds meer buitenstaanders geworden zijn en veel afkeur oproepen in brede kring. Hamas wil geen centimeter toegeven aan ‘’zwakheid’, maar het lijkt erop dat men dat niet vol kan houden in het najaar. Oplossingen lijken vooral te kunnen komen als partijen zich aan de afspraken en wetten gaan houden of zich daaraan laten houden, misschien door inzet van een internationale vredesmacht. Het helpt als zij erkennen dat het in het leven niet anders is, dan dat men zal moeten samenleven en samenwerken met ‘buitenstaanders en indringers’. Het werkt beter als men de onderlinge verhouding pragmatisch gaat benaderen. Men hoeft geen vrienden te zijn om toch min of meer samen te leven. Uiteindelijk zijn beide oorlogspartners en hun achterban het slachtoffer van een historisch gegroeide situatie. Dat te erkennen en de gelijkenissen te zien zou misschien een stap kunnen zijn….

ASTROLOGY OF THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT
At the end of June, Israeli forces stormed into southern Gaza, attacking three bridges and knocking out a power plant in an effort to force the release of an Israeli soldier who had been kidnapped by Palestinian militants. Ironically, yesterday Hamas and Fatah (the two Palestinian political factions) came to an agreement on a shared political platform which formally recognizes the State of Israel. It’s doubtful, though, that last night’s attack will secure the peace process.

The astrological chart for Israel (from astrodatabank) shows the Sun in the fixed sign of Taurus in square (challenging aspect) to Mars (warfare and aggression) in Leo. In mundane astrology, the Sun represents the spirit of the nation, and Taurus is focused in security and peace. A fixed sign, Taurus can be stubborn like the Bull by which it is symbolized, and does not easily adapt to the ideas of others. The square of Mars to the Sun shows a combative nature, and Mars in the royal sign of Leo can be arrogant and prideful. Chiron forms a T-square to the Mars/Sun opposition: the Sun is opposed by Chiron (the wounded healer), indicating a persistent healing crisis in the life of the nation that will pressure it to continually align with the truth. In the individual, failure to make this alignment results in chronic disease, and the same can be said of countries. Chiron also makes a square to Mars, indicating that an imbalance of aggression and the failure to create healthy boundaries will lead to great pain.

Four planets fall in Leo in the Israeli chart: Moon, Pluto, Saturn and Mars. Leo is the sign of self-oriented expression, and the Moon in Leo demands appreciation and recognition. Conjunct Pluto as it is in this chart, the Moon is constantly under pressure to prove its worth. The conjunction of Saturn and Pluto is a challenging one in any chart: Saturn strives for stability and practicality, it is the planet that inspires building something lasting. Pluto, on the other hand, demands authenticity and breaks down structures that are not for the highest good. The combination of these two planets generally requires a letting go of our own plans (Saturn) and a willingness to open up to the possibilities of transformation (Pluto). Resistance to this process leads to a constant crisis and breakdown of the structures we work hard to establish.
Israel’s beginning as a state was marked by constant conflict that mirrored this inner complex, and this latest conflict was stimulated by the passage of combative Mars over the Saturn/Pluto combination in the Israeli chart. Also present in the Israeli chart is the opposition between Uranus (radical ideas and change) to Jupiter (philosophy, meaning, expansion). Uranus is the idealist – the Utopian humanitarian where humans live together in brotherhood. However, Uranus ate his children, and has been known to destroy that which doesn’t fit into his ideals. Jupiter is the philosopher, the ideologue, the creator of theology and shared ideals. When two planets are in challenging aspect to each other, like the opposition, we tend to see the more negative manifestations of these planets, resulting in a self-righteous (Jupiter) desire for Utopia and the willingness to break through and destroy any obstacles in its path.

Before we can discuss the chart of the Palestinians, we must ask: What exactly is the Palestinian nation? What birthtime would you use for the Palestinian people? This is a difficult question and impossible to ask without deep political implications. During World War I, Britan obtained the support of Arabs living under the control of the Ottoman Empire by promising their independence. In 1916, the Sykes-Picot Agreement between Britain and France divided the Arab states into zones of influence (this is the same agreement that created Iraq which was then controlled by Britain). In 1917 the Balfour Declaration endorsed the idea of a Jewish state within Palestine, a notion that was supported by the League of Nations in 1922. The partition plan granted the Jewish people over half of the land in Palestine, which caused an uproar among the Arabs who were the majority population at that time. The first major riots between Jews and Arabs took place in 1929 while Palestine was still under British rule. In 1937 the Peel Commission determined that peace between the Jews and Arabs was impossible, and recommended partition of Palestine into a Jewish state, and Arab state, and a neutral religious site controlled by Britain. In December of 1947, Britain announced plans to withdraw from Palestine in May of 1948. Arab protests against partition erupted in violence, and on May 14, 1948 at 4:32 pm Jewish leaders announced the establishment of a Jewish state in Palestine. This is the date and time commonly used for the Israel chart.

In an official cablegram from the Secretary General of the League of Arab States to the UN Secretary on May 15, 1948, the Arab states officially declared the formation of a “United State of Palestine” in the place of the two-state concept. Because the British mandate officially expired at midnight on May 15, 1948, it makes sense to use this time for the chart, so the establishment of Palestine occurred shortly after the State of Israel. This means the two charts are virtually identical, with the same inner conflicts and complexes. When two individuals have the same inner complexes and enter a relationship with each other, they will constantly stimulate the difficulties inherent in those complexes. The same can be true of nations, and we have certainly seen this to be true with Israel and Palestine.

The time difference means that the house structure is different than the Israeli chart even though all of the planets are in the same signs. I have used Cairo, Egypt as the birthplace, although using Gaza changes the angles by only 3 degrees or so. In any event, the house structure is different: the chart for the Palestinian state shows Aquarius rising rather than the Scorpio rising chart of Israel. Aquarius on the ascendant (rising) shows someone who values the collective more than the individual life; the ideal is the most important thing. The Palestinians have shown a willingness to sacrifice many lives for their ideal of returning to their homeland.

Israel’s Scorpio ascendant shows an intense nature that seeks to win at all costs. Scorpio is about power, and is often secretive and manipulative in order to maintain that power. Israel has three different secret intelligence agencies and has long had a top secret nuclear weapons program. Its survival depends upon its ability to maintain power in the region, where it is surrounded by enemies. Scorpio is well known for its sting and makes a vicious enemy.

Both Israel and Palestine have a Leo stellium (four planets in Leo), showing a strong need for recognition and rulership (see more on this stellium in the discussion of the Israeli chart below). For both nations, the combination of Saturn, Pluto and the Moon in Leo indicates a life-long crisis (Saturn/Pluto) around the need (Moon) for recognition (Leo). Since the inception of Israel, both the Israelis and the Palestinian Arabs have struggled for recognition as the true occupier of the homeland. The Israel chart shows the Leo stellium in the tenth house, the house of highest aspirations and public office, and the crisis of security has become the main thing for which Israel is known (tenth house). The Palestinian chart, with the Leo stellium in the seventh house of partnerships and open enemies, shows that their struggle has been with their allies (most notably Egypt and Lebanon) as well as with Israel, the sworn enemy.

Because of the challenging dynamics within the charts of both Israel and Palestine , the dynamics within the two charts are expressed between the charts as well. This commonly occurs in a relationship between two people who are born at the same time – their inner dynamics are expressed through the relationship. This is difficult because the individuals are seldom able to “own” those dynamics as internal to their makeup, which makes it more difficult for them to come to a resolution. Instead, the partner becomes the focus and is blamed for the internal distress. For example, Chiron in both charts opposes the Sun, indicating painful wounds around the individual identity of each nation. Because the planets are in virtually the same positions in both charts, Chiron in the chart of one nation opposes the Sun in the chart of the other, and from the dawn of the conflict each has been instrumental in the wounding (Chiron) of the identity (Sun) of the other. Saturn and Pluto both conjoin the Moon in each chart, creating a sense of annhilation (Saturn/Pluto) to the emotional security (Moon) of each people. This is exacerbated by the fact that Saturn/Pluto in the chart of the Israelis conjuncts the Moon in the Palestinian chart, and vice versa. Because each continues to blame the other for their lack of security, and in response each continues to attack the other, there is never a healing of the dynamic that lies within the nature of each country. Just as in the relationship described above, the enemy becomes the focus and the internal dysfunction is never healed.

Currently the charts for both Israel and the Palestinians are undergoing transits to the Leo planets and the Uranus/Jupiter opposition. Transiting Saturn began passing over the Moon in the charts last year and is moving into position to hit the Saturn/Pluto conjunction in the charts. The period of July and August will be extremely difficult for both peoples as transiting Saturn applies pressure and restrictions on the ability of each to achieve their objectives. On a larger scale, transiting Pluto last year began a pass over the natal Jupiter/Uranus combination in both charts, planting the seeds of transformation that led to Israel’s pullout from Gaza and a more democratic Palestinian government after the death of Yasir Arafat. Pluto is currently retrograding back over this sensitive point and will make a station (appear to stand still) right on the Uranus point of the charts, creating culture wars within Israel (probably resulting from increased military activity from Saturn) and within Palestine as well.

Pluto will remain at this point through early November, at which point it will move into position to conjunct Jupiter. This is a long-range planetary cycle that will continue throughout the end of next year and will also involve an over the opposition between Uranus (radical thought) and Jupiter (expansion) in the chart of both Israel and the Palestinians. This transit could bring greater empowerment to both peoples if they can let go of the ego need (Leo Moon) to be right and engage in productive dialogue. Just as in relationships of individuals, however, the only way for peace to truly occur is if both are able to disengage and look within.

There is no doubt that we are in a cycle of global transformation and change that is leading up to the Uranus/Pluto square of 2010-2013. However, we cannot allow ourselve to sink into fear. FEAR can be explained as False Evidence Appearing Real, and we need to always step back and look at the bigger picture of what we are really doing here on planet Earth. As individuals we can make tremendous a difference in the world around us just by making small changes in ourselves and our own environment.

Het doel van Hamas is te lezen in het zesendertig artikelen tellende Handvest (1988). Hamas streeft naar een islamitische staat in Palestina tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. Met Palestina wordt het gecombineerde grondgebied van de staat Israël, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever bedoeld. Het Handvest spreekt in de introductie over vernietiging van het Joodse volk en Israël: “Israël zal bestaan en voortbestaan totdat de Islam het vernietigt, zoals het anderen voorheen vernietigd heeft.”[3][4] en zegt dat heel Palestina voor altijd een islamitische waqf (schenking) is: “De Islamitische Verzetsbeweging gelooft dat het land Palestina een islamitische waqf is, geheiligd voor toekomstige islamitische generaties tot de Dag des Oordeels. Het land, of een deel daarvan, mag niet worden verspild; het land, of een deel daarvan, mag niet opgegeven worden. Noch een enkel Arabisch land, noch alle Arabische landen, noch een koning of president, noch alle koningen en presidenten, noch enige organisatie of allemaal, of ze nu Palestijns of Arabisch zijn, hebben het recht om dat te doen” (art. 11). Het zegt verder dat Hamas “een humane organisatie” is, die de rechten van de mens en verdraagzaamheid tegenover andere godsdiensten in acht neemt. Zo kunnen de drie godsdiensten islam, christendom en jodendom “samenleven in veiligheid”. Hieraan wordt echter toegevoegd dat dit slechts mogelijk is “onder de schaduw van de islam” (art. 31).

Hamas maakt, net als de islamitische Jihad en de Libanese Hezbollah, gebruik van islamitische theologie, waarbij volgens hun uitlegging Allah (God) zelf hun strijd en strijdmiddelen goedkeurt, om mensen aan te moedigen tegen de Israëlische bezetting te strijden. Deze strijd wordt veelal gevoerd door middel van aanslagen op Israëlische soldaten, maar ook door terreuraanslagen op willekeurige Israëlische burgerdoelen, zoals automobilisten, bussen, scholen en winkels, en het vrijwel dagelijks bombarderen van Israëlische buurgemeenten van de Gazastrook door zelfgemaakte en geïmporteerde raketten. Meestal reageert het Israëlische leger (IDF) niet als dit maar een enkele raket betreft. Maar als er periodiek meer raketten tegelijk vanuit Gaza worden afgevuurd, wordt er soms met precisiebombardementen gereageerd op doelen zoals lanceerinstallaties, gebouwen van Hamas en belangrijke Hamasleden. Doordat Hamas lanceerinstallaties tussen dichtbevolkte wooncomplexen, scholen, ziekenhuizen en moskeeën opstelt vallen bij tegenacties van het IDF meestal ook burgerslachtoffers, waarvoor Hamas Israël dan bekritiseert.

Wapens en munitie worden door tunnels onder de Egyptische grens gesmokkeld en een gedeelte van de wapens wordt in de Gazastrook zelf gefabriceerd. De technische vakkennis die gebruikt wordt om middellange afstand raketten te produceren, is afkomstig uit Iran. Om de raketten de Gazastrook in te smokkelen, heeft Iran een complex systeem gebouwd dat grenzen overschrijft en routes over zee en land omvat. Sudan is het belangrijkste land in het systeem; de wapens worden er per schip gebracht en via land naar de Gazastrook vervoerd door netwerken van professionele smokkelaars. Geld voor de operaties komt voornamelijk van Iran. Ook Saoedi-Arabië is een belangrijke financier van Hamas ondanks zijn toezeggingen geen terreur meer te financieren. Meerdere westerse landen proberen de geldstroom naar Hamas te blokkeren of te beperken.

Enkele Hamasleiders hebben publiekelijk gezegd een langdurig staakt-het-vuren te overwegen indien Israël zich terug zou trekken tot de zogenaamde Groene Lijn (de grenzen van vóór 1967); dit werd door sommigen opgevat als een indicatie dat Hamas afstand zou hebben genomen van haar streven naar de vernietiging van Israël. De officiële positie van Hamas, zoals die ook in het nog altijd geldige Hamas Handvest staat, is echter dat Hamas de vernietiging van Israël nastreeft. Tevens was het door de betreffende Hamas-leiders voorgestelde staakt-het-vuren enkel van langdurige, maar tijdelijke, en niet permanente aard.

Hamas ontplooit zowel politieke, maatschappelijke als militaire taken. Vooral wegens zijn zelfmoordaanslagen in Israël wordt Hamas door Israël, de Europese Unie[5][6] (zie de Europese terreurlijst), de Verenigde Staten[7][8][9], Canada en Japan[10] als een terroristische organisatie beschouwd. In Jordanië is de organisatie verboden. Australië en Groot-Brittannië beschouwen alleen de militaire vleugel van Hamas, de Izz ad-Din al-Qassam Brigade, als een terroristische organisatie. In de islamitische wereld zijn de opvattingen over Hamas verdeeld. In Bangladesh steunt een meerderheid Hamas, maar heeft tegelijkertijd een aanzienlijke minderheid een negatieve opvatting over Hamas. In Turkije, Mali en Senegal heeft een meerderheid van de bevolking een negatieve opvatting over Hamas. Dit geldt ook voor Israëls buurland Libanon. In Jordanië daarentegen steunt een meerderheid Hamas. In Egypte zijn de meningen exact verdeeld: 49% heeft een positieve opvatting over Hamas tegenover eveneens 49% met een negatieve opvatting.[11]

3 reacties op Israel en Hamas, astrologisch bekeken

Laat een reactie achter

  

  

  

 • I see you don’t monetize your website, don’t waste your
  traffic, you can earn extra cash every month. You can use the best adsense alternative for any type
  of website (they approve all websites), for more details simply
  search in gooogle: boorfe’s tips monetize your
  website

 • Andries H. Cats

  Er zijn twee geboortetijden Israel in omloop: 16 uur en 16.37 uur.

  Met het toepassen van het Gieles min 1 systeem geven deze tijden mij geen correctieresultaat.

  Uiteindelijk heb ik de Israel horoscoop gecorrigeerd als 16.04.07,7 uur.

  Theoretisch zou dit het begin kunnen zijn van het voorlezen van de proclamatie na het zingen van het volkslied na 16 uur de afgesproken aanvangstijd van de vergadering.

  Ik heb talloze progressieve aspecten en transits gekoppeld aan gebeurtenissen en ben tot de conclusie gekomen dat deze geboortetijd van Israel kan worden aangenomen.

  Ik ben bezig een eigen boek uit te geven bij Kirjaboek.nl: Gecorrigeerde horoscoop Israel 1948- 22 juli 2015.

 • Johanna Deij

  Lea, weet jij waarom er op de israedische postzegels barakoth 32 staat. Het gaat om postzegels van de dierenriem.(ik heb geschapen twaalf constellaties aan het firmament. Weet jij of dit ook voorkomt in de bijbel? Gaat alles goed met je? Veel groetjes Johanna