Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /var/www/vhosts/leamanders.nl/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

De Wereld van Astrologie

Astrologie is een van de mooiste en diepzinnigste methoden om jezelf en de wereld om je heen beter te leren begrijpen.

Op deze website vind je informatie over astrologie, consulten en cursussen. Daarnaast werk ik ook met de Symbolon Tarot en met mediamieke waarneming.

Lea MandersLea Manders is erkend en gediplomeerd astrologe (Astrologische Associatie ASAS). Vanaf 1974 is zij met astrologie bezig. Vanaf 1985 heeft zij een full-time praktijk, geeft consulten, cursussen en opleidingen. Vanaf februari 2015 is zij als erkend medium aangesloten bij Stichting Enigma.
Lees verder

Lea op Facebook


▶ 2017

2017 – Binnenlandse spanningen – Lea Manders

Astrologen voorspelden de spanningen rondom vluchtelingen en IS, die zullen voort duren tot 2021. De intensiteit neemt mogelijk in het grootste deel van de wereld af, maar in ons land nemen de interne spanningen toe. Rond de landelijke verkiezingen van maart zijn er vele complexe planeetstanden te zien. De toestanden die ontstaan doen het imago van ons land geen goed, hetgeen zelfs invloed kan hebben op internationale samenwerkingsverbanden.

2017, een jaar met botsingen en successen
Tijdens en na de verkiezingen zal de sfeer nogal veranderen. Men bijt
zich meer vast in de eigen standpunten. Dit maakt de onderhandelingen
er niet eenvoudiger op. Vanaf de zomer gaat het nieuwe kabinet voortvarend en vernieuwend aan de slag. Echter, een reeks onthullingen over de regering of het koningshuis kan een desillusie veroorzaken in ons land. Tegelijkertijd brengt dit een groep mensen in beweging die een nieuw ideaal propageren. De verharding in de samenleving komt steeds sterker tot uitdrukking, evenals het verzet daartegen. Dit dwingt de politiek maatregelen te nemen in het voordeel van de zwakkeren. Rond de medische wereld, het onderwijs en de juridische sector wordt een flinke opruiming gehouden. Er wordt gekozen voor maatregelen, nadat men steeds minder kan ontkennen dat het allemaal niet goed loopt en dat de marktwerking op ethisch niveau niet het beste in mensen en bedrijven oproept. In 2017 worden er daarom veel discussies gevoerd over de rechtvaardigheid van systemen, wetten en regels. Ondanks de vele wetten en regels blijken er een chaos en bedrog boven water te komen, waardoor er gereorganiseerd gaat worden. De neiging kwetsende uitlatingen te doen neemt toe. De technologische ontwikkeling versnelt nog meer en geeft een boost aan de Nederlandse economie. Een bijzondere uitvinding of project zet ons land positief op de wereldkaart. De woningmarkt en economie blijven aantrekken. Het toegenomen idealisme leidt tot veel mooie sociale projecten, vaak getrokken door innovatieve vrijwilligers.

2017 kan stevig uitpakken voor Tweelingen, Maagden, Boogschutters en Vissen. Er wordt van alles op de proef gesteld en dat leidt in veel gevallen tot lastige beslissingen. Het najaar geeft Kreeften, Schorpioenen en Vissen een nieuw elan. Hun energie neemt toe en successen zijn mogelijk.

 
2016 – EEN HEFTIG JAAR

In 2016 zijn volgens Wikipedia tot op de dag van vandaag ongeveer 55 terroristische aanslagen gepleegd. Een extreem hoog aantal, met name in het eerste half jaar. In 2015 waren het ook al veel. Toen werden echter ‘maar’ 31 aanslagen gepleegd.
2016 is dus een extreem jaar. Het is voor een astroloog vervolgens heel interessant om te kijken welke planeetstanden hiermee verband houden. In vorige jaren hebben we vanuit de astrologie al kunnen zien dat er heftige tijden aan kwamen. In eerste instantie tussen 2012 en 2015 als dieptepunt van de crisis. Vervolgens zagen wij tussen 2016 en 2021 een verheviging van de vraagstukken rondom vluchtelingen, IS, et cetera.

Wat is er astrologisch gezien aan de hand?

Uranus, planeet van revolutie en onrust maakt in 2016 een samenstand met de in 2004 ontdekte dwergplaneet Eris, de godin van de twist en van uitgesloten zijn. Het is dus niet zo vreemd dat het mensen zijn, die zich op een of andere manier uitgesloten voelen die de revolutionaire en soms agressieve Uranuskracht gebruiken om aanslagen te plegen. Dwergplaneet Eris staat voor de volgende zaken: Geweld plegen en onrust zaaien zijn een manier om misstanden aan de kaak te stellen. De maatschappelijke orde kan aan de oppervlakte de schijn van vrede en rechtvaardigheid hebben, maar onder de oppervlakte onfris zijn. Eris verschijnt onuitgenodigd en onaangekondigd, gaat (vaak met argumenten) de confrontatie aan en veroorzaakt wanorde en chaos. Zij is niet bereid leugens te accepteren omwille van de lieve vrede. Zij is de drijfveer die vanuit woede en onvrede en met voorbedachte rade onrust en chaos veroorzaakt door de knuppel in het hoederhok, door een bommetje te gooien.

Geweld en aanslagen zijn nooit goed te keuren, maar welke hand zouden wij in de eigen boezem kunnen steken? Eris wil de mensen met al hun onderlinge problemen wakker schudden en alles doen om haar boodschap over te brengen. Eris is de boodschap van de uitgeslotene, die een bom gooit om onrecht te wreken. Zij is de knuppel in het hoenderhok die ons confronteert met onze dubbele houdingen, onwaarachtigheid en de onderbuik gevoelens die onder het vernislaagje van de beschaving aanwezig zijn.
Het Westen meet andere landen af aan haar eigen meetlat. Andere landen doen hetzelfde. Hoe wezensvreemd komen we vervolgens tegenover elkaar te staan? Wij kunnen de aanslagen niet begrijpen en ook niet de stiekeme instemming die velen hebben met de strijd tegen ons, ‘de kruisvaarders’ volgens IS. De strijd rondom Zwarte Piet heeft ook trekjes die denken aan ‘de knuppel in het hoenderhok’.
Het is niet eenvoudig om ons in te leven in het diepe gevoelsleven van mensen van andere culturen. Dat zullen we onder ogen moeten zien en wezenlijk bereid worden om naar deze signalen te luisteren in plaats van ons waarden- en normenstelsel op eisende wijze aan anderen op te leggen. Dat vinden velen lastig, omdat zij menen dat ons stelsel het hoogste is wat de beschaving tot nu toe heeft voort gebracht. Maar daar kunnen anderen anders over denken en dan is de vraag of wij dat kunnen aanvaarden en respecteren………………
>